Konkurs plastyczny

2023-03-13

Konkurs plastyczny związany z rocznicami:800 – lecia istnienia wsi Gaszowice

50 – lecia istnienia gminy Gaszowice w jej obecnym kształcie terytorialnymPatronat: Paweł Bugdol – Wójt Gminy GaszowiceSerdecznie zapraszamy uczniów szkół gminy Gaszowice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym z w/w rocznicamiCELE KONKURSU:

 • kultywowanie wśród uczniów wiedzy historycznej

 • zachęcanie do działalności plastycznej na określony temat

 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów

 • wzbudzanie emocji, radości i dumy z osiągnięć mieszkańców wsi gminy

 • upamiętnienie wybitnych mieszkańców wsi i gminy

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I – VIII w dwóch grupach wiekowych:

 • klasy I – III

 • klasy IV – VIII

 1. Temat pracy jest dowolny. Musi jednak w jakikolwiek sposób wiązać się z rocznicami.

 2. Materiały oraz techniki wykonywania prac są dowolne.

 3. Uczniowie wykonują prace samodzielnie.

 4. Uczeń wykonuje tylko jedną pracę.

 5. Do wykonanej pracy należy dołączyć informację z danymi uczestnika konkursu ( imię i nazwisko, szkoła). Musi być ona w sposób stały przytwierdzona do pracy.

 6. Prace należy składać do dnia 15 maja 2023 r. do godziny 15:00 w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice.

 7. Prace oceni Komisja powołana przez organizatora konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w czasie uroczystości gminnych.

Pomocą w określeniu tematu pracy mogą służyć następujące książki:

 • Marek Masarczyk, Szczerbice, Szczerbice, 1998

 • Jan Krajczok „Opowieści o pięknej ziemi i niezwykłych ludziach”, Rybnik 2008

 • Hanna Mordeja „Czernica dzieje miejscowości szkoły”, Rybnik 1999

 • Norbert Niestolik, „Opowieści gaszowickie”, Gaszowice 2022

 • Norbert Niestolik Legenda i historia prawdziwa o powstaniu Gaszowic, Rybnik 2019

oraz: wspomnienia, lokalne legendy, archiwa rodzinne, mapy, fotografie itp.Życzę miłej pracy twórczej

Paweł Bugdol – Wójt Gminy Gaszowice