Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2020-03-26

Urząd Gminy Gaszowice informuje, iż zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Można również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dostarczyć osobiście lub zgłoszenie bezpośrednio wrzucić do skrzynki na pisma znajdującej się obok drzwi wejściowych do Urzędu.

e-mail: ug@gaszowice.pl
tel: 32 43 27 164