Informacja o zamknięciu przejazdu.

2021-08-23

"SILTOR Sp. z o.o. Sp. k. jako Podwykonawca robót w ramach realizacji zadani pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza tor nr 1 w km 51,135 - 57,764 wraz z robotami towarzyszącymi" z uwagi na konieczność zamknięcia przejazdu kolejowo – drogowego kat. „D" w km 55,359 ul. Pogwizdowska w terminie od 26.08.2021 godz. 7:00 do 27.08.2021r. godz. 15:00."