Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

2022-11-04

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję,
że Gmina Gaszowice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 

Wójt Gminy Gaszowice 
mgr Paweł Bugdol