Informacja nt. projektu dotyczącego montażu instalacji OZE u mieszkańców - Pompy ciepła

2021-05-21

Informujemy, iż Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania w zakresie instalacji POMP CIEPŁA dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice" została firma FlexiPower Group sp. z o. o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

Producentem pomp ciepła które będą montowane na nieruchomościach objętych wsparciem w ramach projektu jest firma Galmet. Montowane będą następujące urządzenia: Pompa ciepła c.o. i c.w.u – Galmet Airmax2 GT, Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270.

W zależności od mocy danej instalacji która była podana w podpisanej umowie zależy typ zastosowanego urządzenia. W najbliższym czasie zostaną wysłane do uczestników projektu pisma z aneksami do umów zawierające rzeczywiste kwoty do poniesienia w ramach projektu. W pierwszej kolejności firma wykonawcza musi dokonać aktualizacji audytów, następnie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru zostanie potwierdzony termin montażu.

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" realizowany jest ze wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.