Informacja KRUS na temat nowych kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

2023-12-04