Informacja dla mieszkańców miast Rybnika (Dzielnica niewiadom, niedobczyce i popielów) Radlina i Rydułtów o działalności górniczej prowadzonej przez PGG S. A. Oddzieł KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy