Informacja

2020-06-02

Szanowni mieszkańcy.

Od 1 czerwca Urząd Gminy Gaszowice jest już otwarty dla klientów.

Wejście na teren Urzędu jest możliwe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w szczególności zakrywając usta i nos oraz dezynfekując dłonie.

Nadal zalecamy załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.

Zalecamy również wcześniejsze umawianie się telefoniczne z pracownikami danego referatu.

Poniżej lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy:

 • Sekretariat tel. 32 4327140, email: ug@gaszowice.pl ;
 •  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 32 4327147
  email: ewidencja_ludnosci@gaszowice.pl;
 •  Wymiar podatków tel. 32 4327152, email: podatki@gaszowice.pl;
 •  Księgowość podatkowa, opłaty za gospodarowanie odpadami, tel. 32 4327153, email: podatki@gaszowice.pl;
 •  Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 32 4327155,
  email: inwestycje@gaszowice.pl ;
 •  Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy tel. 32 4327144,
  email: srodowisko@gaszowice.pl , rozwoj@gaszowice.pl;
 •  Stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych tel. 32 4327151, email: rolnictwo@gaszowice.pl;
 •  Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych tel. 32 4327151, email: dzialalnosc@gaszowice.pl;
 •  Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 4327146, email: usc@gaszowice.pl