Informacja

2020-03-12

Urząd Gminy informuje, iż w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym
z KORONAWIRUSEM zostają odwołane wszystkie imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez Gminę, w tym również Kiermasz Wielkanocny.

Odwołane są również wszystkie zajęcia w Ośrodkach Kultury w Gaszowicach i Czernicy.

Nieczynna będzie również Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach wraz z filią
w Czernicy.

Zwracamy się z apelem by w miarę możliwości ograniczyć swoją aktywność poza domem jak również unikać dużych skupisk ludności. W miarę możliwości dokonywać wszelkich wpłat przez system bankowości elektronicznej na konta wskazane w decyzjach podatkowych.

Załatwiać w Urzędzie Gminy tylko sprawy pilne.
Nr telefonu do kontaktu: 32 4327140.