III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

2021-09-14

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 30 września 2021 r. należy dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Wpłat można dokonywać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.