II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

2022-05-11

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 31 maja 2022 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.