Gmina Gaszowice częścią porozumienia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego!

2021-06-10

W Czerwionce-Leszczynach podpisano porozumienie międzygminne, dotyczące wspólnej realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego (Gaszowice, Lyski, Jejkowice, Świerklany oraz Czerwionka-Leszczyny).

Cele porozumienia, które w imieniu naszej gminy podpisał wójt Paweł Bugdol to promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego zawierających porozumienie, opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030, zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, podniesienie jakości funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich, wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania, ochrona wspólnych interesów stron porozumienia oraz wspomaganie w realizacji zadań własnych oraz określenie praw, obowiązków i zasad współpracy stron porozumienia.