Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów do Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gaszowice na lata 2017-2023

2020-01-15

Drodzy mieszkańcy! Gmina Gaszowice prowadzi obecnie prace nad aktualizacją Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Gaszowice na lata 2017 – 2023. W związku z tym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/projektów, które Państwa zdaniem mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów i znacząco wpłynąć na rozwój naszej gminy. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i inicjatyw w szeroko rozumianej sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Propozycje przedsięwzięć/projektów proszę składać w załączonym poniżej formularzu w Urzędzie gminy lub przesyłać na adres e-mail ug@gaszowice.pl. Wypełniony formularz projektowy proszę dostarczyć do 28 stycznia 2020 roku.

formularz pdf
formularz docx