Dzień Otwarty Notariatu 2021

2021-11-15

W sobotę 27 listopada w godz. 10-16 już po raz 12. notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji
prawnych telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych – na czacie i podczas
streamingu.
Temat tegorocznej edycji brzmi „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto
zaufać profesjonaliście”. Nie ogranicza on wachlarza pytań, jakie można zadać notariuszom. W ostatnią
sobotę listopada będą oni służyć wsparciem we wszystkich sprawach, jakie na co dzień można załatwić
w kancelarii notarialnej. A tych jest naprawdę niemało.
O co możemy zapytać w czasie Dnia Otwartego Notariatu?
- Notariusza kojarzymy zazwyczaj z czynnościami, które wymagają formy aktu notarialnego, jak
np. kupno i sprzedaż nieruchomości. Tymczasem dla wielu spraw nawet jeśli nie trzeba, to
zdecydowanie warto rozważyć konsultację z notariuszem i formę aktu notarialnego – np. dla
testamentu, umowy pożyczki, umowy działu spadku czy umowy podziału majątku wspólnego po
rozwodzie. Notariusz pomoże nam lepiej zabezpieczyć nasz majątek oraz uchroni przed negatywnymi
konsekwencjami podejmowanych decyzji prawnych – podsumowała not. Małgorzata Muszalska,
ogólnopolski koordynator DON.
Najczęściej zadawane pytania dotyczą niezmiennie szeroko pojętych spraw majątkowych, umów
sprzedaży, darowizny oraz problematyki związanej z dziedziczeniem. W ostatnich latach rośnie jednak
liczba zapytań dotyczących tworzenia i działania spółek, zarządu sukcesyjnego, pełnomocnictw oraz
umów majątkowych małżeńskich. Coraz częściej notariusze otrzymują również pytania o czynności,
których można dokonać w kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu, a więc takich
jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też odrzucenie
spadku.
Już po raz drugi notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura
Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych
i ubezpieczeń. Nowością będzie dyżur ekspertów Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach
z instytucjami finansowymi.
Telefonicznie, na czacie, podczas streamingu
Ubiegłoroczna formuła Dnia Otwartego Notariatu bardzo dobrze się sprawdziła, dlatego również
w tym roku ponad 300 notariuszy z całej Polski będzie odpowiadać na pytania:
- na czacie i w trakcie streamingu: na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem
- telefonicznie:
Białystok i okolice: 85 688 11 54
Gdańsk i okolice: 58 727 01 00
Katowice i okolice: 32 441 86 84
Kraków i okolice: 12 442 99 99
Lublin i okolice: 81 475 47 54
Łódź i okolice: 42 233 41 10
Poznań i okolice: 61 669 81 89
Rzeszów i okolice: 17 283 25 23
Szczecin i okolice: 91 443 51 12
Warszawa i okolice: 22 100 83 00
Wrocław i okolice: 71 716 22 29
Kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego: 22 102 10 09
Dzień Otwarty Notariatu
Celem Dnia Otwartego Notariatu, który jest organizowany od 2010 r. przez Krajową Radę Notarialną
we współpracy z izbami notarialnymi, jest edukacja prawna. – Z codziennej praktyki notarialnej wynika,
że osobom przychodzącym do kancelarii notarialnych bardzo często brakuje podstawowej wiedzy
prawnej. Dlatego notariusze za jedno z ważniejszych swoich zadań uznają edukowanie społeczeństwa
w zakresie tych obszarów prawa, które należą do ich kompetencji, jak i szerokie informowanie
o katalogu umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych
przez klientów kancelarii – poinformował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady
Notarialnej.
Podobny cel zakłada towarzysząca DON i organizowana od 2015 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza
na uniwersytecie trzeciego wieku dedykowana seniorom.
12. Dzień Otwarty Notariatu
„Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście”
sobota 27 listopada 2021 w godz. 10-16
Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl

Kontakt dla prasy:
Małgorzata Rakoca
e-mail: m.rakoca@krn.org.pl
tel. 22 635 78 40, 690 300 549