Dziękuję za udział w Narodowym Spisie Powszechnym

2021-10-09

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE
i ONZ. Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju.

Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Na jego podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Gaszowice, którzy wzięli udział w tym ważnym dla Polski i także dla naszej gminy badaniu. Dziękuję członkom Gminnego Biura Spisowego oraz Rachmistrzom Spisowym, za współpracę i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.
Wiem, że początki nie były łatwe, ale dzięki wytrwałości i Państwa zaangażowaniu udało się zrealizować Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

                                   

                                                                               Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                          Paweł Bugdol

Wójt Gminy Gaszowice