Dyżury Ekodoradcy Subregionu Zachodniego dla mieszkańców poszczególnych gmin w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”