Drugi Nabór uzupełniający do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2020-06-10

Od 15 do 19 czerwca br. można składać wnioski o wpisanie na listę rezerwową w projekcie dofinansowania instalacji urządzeń OZE. W związku z tym, że w majowym naborze nie wyczerpano wolnych miejsc w zakresie kotłów na biomasę oraz pomp ciepła do przygotowania c.w.u. Gmina Gaszowice ogłasza kolejny nabór tyko i wyłącznie w zakresie o którym mowa powyżej.

Deklaracje można dostarczyć do urzędu osobiście, tradycyjną pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu głównym do urzędu. Wybór wnioskodawców z listy uzupełniającej, nastąpi po zweryfikowaniu przekazanych dokumentów. Gmina dysponuje ograniczoną ilością dostępnych instalacji. Na tą chwilę dostępne są 3 kotły na biomasę oraz 2 pompy ciepła do c.w.u.

Nabór uzupełniający ma za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału.

Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców. Przetargi na poszczególne instalacje są już ogłoszone.

Trzeba przy tym się z tym liczyć, że wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, co nastąpi w okolicach końca sierpnia 2020 roku. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.

Zakładamy, że pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały od początku 2021 roku.

Mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

WNIOSKI I WSZYSTKIE POZOSTAŁE DOKUMENTY SĄ DOSTĘPNE TU - REGULAMIN + DEKLARACJA