Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

2021-07-06

            Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od 1 lipca 2021 roku właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1MW.

            Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie www.zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gaszowice (wniosek dostępny jest pod https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ).

            Na wysłanie deklaracji właściciel lub zarządca nieruchomości ma 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Natomiast dla budynków nowopowstałych taką deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację również należy złożyć w terminie 14 dni.