Badania kamerą termowizyjną.

2023-12-22

Informujemy mieszkańców, że w dniu  26.01.2024 r. w godzinach: 12:15 - 15:00. Ekodoradca Subregionu Zachodniego wykonywać będzie badania budynków mieszkalnych za pomocą kamerki termowizyjnej. Umożliwią one ocenę przenikalności cieplnej obiektów, stanu termomodernizacii i wykrycie miejsc, gdzie dochodzi do ubytków ciepła. Pozwoli to na efektywne planowanie działań izolacyjnych i dociepleniowych, których realizacja może znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 32/4327144 lub 32/4327151.

Ilość pomiarów ograniczona, więc o zakwalifikowaniu się na badania kamerą termowizyjną decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Badania są nieodpłatne i mają charakter poglądowy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zintegrowanego projektu LIFE pn: „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.