APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW – pilnujcie swoich czworonogów!

2022-04-06

W związku z zgłoszeniami mieszkańców z rejonu ulic Zielona/Rydułtowska w miejscowościach Gaszowice i Piece dotyczącymi wałęsającego się samowolnie psa rasy owczarek (zdjęcie powyżej) przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny pies" ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza terenem posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń.

Pamiętajmy, że to właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

Apelujemy więc do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie posiadanych czworonogów! Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Każdy właściciel winien posiadać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.