Ankieta związana z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach

2020-07-13

W związku z przygotowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w poniższej ankiecie. Ma ona na celu poznanie Państwa opinii i odczuć na temat aktualnego stanu tego obszaru, a także wskazania kierunków jego ewentualnych zmian w przyszłości. Ponadto jest ona okazją do wskazania Państwa oczekiwań i pomysłów związanych z zagospodarowaniem jego przestrzeni. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi na każde z postawionych pytań. Zapewniamy, że ankieta jest w pełni anonimowa i będzie wykorzystywana jedynie do celów statystycznych oraz jako pomoc w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przejdź do ANKIETY

Zachęcamy również do zapoznania się z "Przewodnikiem po Planowaniu Przestrzennym", który wytłumaczy Państwu czym jest planowanie przestrzenne i pokaże jak mogą się Państwo zaangażować w tworzenie dokumentów planistycznych. Przewodnik można pobrać klikając w link zamieszczony poniżej.

Przewodnik po planowaniu przestrzennym