Ankieta - Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego.

2021-11-16

W związku z toczącymi pracami nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zapraszamy do udziału w trwającym badaniu ankietowym.

Ankiety skierowane są do mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

Badanie ankietowe posłuży opracowaniu diagnozy będącej punktem wyjścia do stworzenia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Poniżej przesyłam link do informacji o badaniu ankietowym:

https://subregion.pl/badania-ankietowe-dotyczace-strategii-terytorialnej-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego/