Archiwum aktualności: czerwiec 2023

2023-06-26
W roku szkolnym 2022/2023 w sumie 45 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gaszowice realizowało profilaktykę zdrowotną w trakcie wyjazdu śródrocznego. Uczniowie przebywali w miejscowości Darłówko, w tym 15 uczniów w terminie od 25.05.2023r. - 04.06.2023r. oraz 30 uczniów w terminie od 04.06.2023r – 14.06.202...
więcej >
2023-06-26
Szanowni Państwo!ASF, czyli afrykański pomór świń — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
więcej >
2023-06-21
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.)  zwołuje na dzień 29.06.2023 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2023-06-13
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r.
więcej >
2023-06-13
Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.
więcej >
2023-06-12
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku organizuje pod patronatem Wójta Gminy Gaszowice Jarmark Ofert Pracy. 
więcej >
2023-06-02
1 czerwca br. rozpoczyna się powszechny program szczepień przeciw HPV. Realizuje on założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.
więcej >
2023-06-01
Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
więcej >
2023-06-01
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
więcej >
2023-06-01
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" /Janusz Korczak/
więcej >