Archiwum aktualności: kwiecień 2023

2023-04-26
Na podstawie rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3496) na całym terenie Gminy Gaszowice wyznaczono strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). W związku z tym na obszarze gminy obowiązuje szereg obostrzeń wymienionych w powyższym rozporządzeniu.
więcej >
2023-04-20
więcej >
2023-04-19
Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaszowice informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Prze...
więcej >
2023-04-19
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.04.2023 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2023-04-18
Szanowni Mieszkańcy!Rozpoczyna się właśnie pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach prac nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu Zachodniego.Plan mobilności to dokument, który odpowie jaki kształt powinien przyjąć system transportowy w Subregionie Zachodnim, aby był on bardziej przyjazny środowisku i bliższ...
więcej >
2023-04-12
Na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i władz naszej gminy opracowywany jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego.
więcej >
2023-04-11
Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, d...
więcej >
2023-04-06
więcej >