Archiwum aktualności: luty 2022

2022-02-21
28 lutego rusza kolejna edycja konkursu „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”. Młode organizacje pozarządowe (działające do 60 miesięcy) oraz grupy nieformalne z terenu województwa śląskiego będą mogły otrzymać granty na działania (do 8 000 zł) oraz na rozwój (do 6 000 zł)! Przyjdź w środę 2 marca o 17:00 na spotkanie informacyjne...
więcej >
2022-02-18
Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.
więcej >
2022-02-16
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.02.2022 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2022-02-03
Stowarzyszenie "Spichlerz" serdecznie zaprasza 8 lutego o 18:00 na spotkanie autorskie z laureatem podwójnej Literackiej Nagrody NIKE 2021 za powieść "Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku" - Zbigniewem Rokitą. Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczenia pandemiczne - prosimy o rezerwację wejściówek: 32 430 52 01.
więcej >
2022-02-03
Stowarzyszenie "Spichlerz" serdecznie zaprasza 26 lutego o 18:00 na imprezę karnawałową do Pałacu w Czernicy. Koszt: 100 zł/os. W cenie: poczęstunek i zabawa z DJ-em. Serdecznie zapraszamy.
więcej >
2022-02-02
Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i...
więcej >