FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Start
Szczepienie psów przeciw wściekliźnie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
31.03.2015.
Informacja o szczepieniu psów przeciw wściekliźnie na terenie 
Gminy Gaszowice w 2015 roku


13.04.2015 PONIEDZIAŁEK CZERNICA, ŁUKÓW ŚLĄSKI

Czernica
10.10 ul. Zielona 1 (Pani Mandrysz)
10.30 ul. Powstańców (lokal Stedan)
11.15 Boisko
12.00 ul. Buczyna (Pan Niemiec)

Łuków Śląski
12.30 ul. Graniczna (Pani Drechsler)
13.00 ul. Graniczna (Pan Siodmok)
14.00 ul. Jana (Państwo Badura)
14.30 ul. Wolności (Pani Słanina)
15.00 ul. Wolności (sklep) 
15.45 ul. Wolności (Pan Rydzkowski)

14.04.2015 WTOREK PIECE

12.30 ul. Rydułtowska (Pan Strokosz)
13.00 ul. Polna (Pani Rakowska)
13.30 ul. Rydułtowska (Pan Max)
14.00 ul. Czernicka (Pan Bugdol)
14.30 ul. Zielona (Pan Morgała)
15.00 ul. Sportowa (boisko)
15.30 ul. Szkolna (Pani Wojaczek)

15.04.2015 ŚRODA SZCZERBICE 

13.30 ul. Radoszowska (Pan Pawliczek)
14.15 ul. Biernackiego (remiza)
15.00 ul. Rybnicka (kiosk)
15.30 ul. Piaskowa (Pani Lepiarczyk)
16.10 ul. Sumińska (skrzyż. z ul. Jerozolimską)

16.04.2015 CZWARTEK GASZOWICE 

12.00 ul. Rydułtowska (remiza)
12.45 ul. Rybnicka (Pani Bochenek)
13.15 ul. Dołki (Pani Szulc)
13.30 ul. Rudzka (Pan Chromik)
14.15 ul. Wiejska (sklep)
15.15 ul. Kolejowa (Pan Mrozek)
16.00 ul. Rydułtowska (Urząd Gminy)
 
BSM Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Mariusz Grzesiczek
44-290 Jejkowice ul. Główna 26
 
 
Nowy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
27.03.2015.
Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gaszowice, przedsiębiorcą, który od 1 kwietnia 2015 roku będzie świadczył usługi wywozu śmieci z terenu Naszej Gminy, będzie firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
 
W kwietniu wchodzą również w życie zmiany wprowadzone nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia selektywnego zbierania popiołów. W ramach rozstrzygniętego przetargu, firma dostarczy na każdą posesję 240 l pojemnik, oznaczony literą „P”, który będzie służył do zbierania tylko i wyłącznie popiołu, a jego wywóz będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.
 
Kolejną zmianą jest rezygnacja z bezpłatnego dostarczania worków do prowadzenia zbiorki odpadów zielonych (biodegradawalnych/ogrodowych). Właściciele nieruchomości mogą zakupić worki w kolorze brązowym w jakimkolwiek punkcie handlowym, a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.
Pozostałe worki do prowadzenia segregacji tj. żółty, zielony, bialy i niebieski będą w dalszym ciągu bezpłatne i będą dostarczane na zasadzie wymiany w dniu wywozu. Jeśli mieszkańcom zabrakło worków w danym kolorze, to w worki można się zaopatrzyć w siedzibie Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowiach. Pomimo zmiany firmy odbierającej śmieci, w dalszym ciągu można korzystać z worków do prowadzenia segregacji, które zostały przekazane przez firmę Naprzód.
 
Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Informujemy, że firma Naprzód wyraziła chęć odsprzedaży pojemników osobom, które je dotychczas dzierżawiły. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Naprzód.
Zmieniony ( 27.03.2015. )
 
Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
27.03.2015.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
dotyczy otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Wójt Gminy Gaszowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy do zgłaszania swoich przedstawicieli, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji.
Zadania Komisji Konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranych oferentów oraz przedstawieniejej Wójtowi celem podjęcia ostatecznej decyzji.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,   
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 01 kwietnia 2015r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

W przypadku gdy żadna z organizacji nie zgłosi swojego kandydata, wówczas Komisja obraduje
w składzie osób powołanych przez Wójta Gminy.

Formularz zgłoszeniowy
Zmieniony ( 27.03.2015. )
 
Harmonogramy odbioru odpadów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
25.03.2015.

Poniżej do pobrania jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej w okresie kwiecień-grudzień 2015 r.:

Harmonogram  odpadów komunalnych - zabudowa jednorodzinna

 Dostępny jest także harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej, działalności gospodarczej oraz budynków użyteczności publicznej:

Harmonogram odpadów komunalnych - zabudowa wielorodzinna, działalność gospodarcza, budynki użyteczności publicznej

 
Budowa drogi Pszczyna-Racibórz Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
25.03.2015.

Urząd Miasta Rybnika realizuje w dniach 25.03.2015 – 06.05.2015 badanie transportowe na terenie Aglomeracji Rybnickiej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

Informacja o badaniu ankietowym

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 900
Poniżej przedstawiamy plan imprez na miesiąc marzec:
03.03 Slajdowisko zdjęć ks. Jana Kapołki, Remiza OSP Łuków Śląski
07.03 Turniej piłki siatkowej samorządowców Powiatu Rybnickiego, SP Czernica
07.03 Koncert z okazji Dnia Kobiet, OKiS Gaszowice
13.03 Historia! Zofia! - II spotkanie – wykład, OK Czernica
29.03 Degustacja potraw wielkanocnych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć:   
- Ośrodka Kultury Zameczek www.zameczekczernica.pl   
- Stowarzyszenia Sumina w ramach świetlic prowadzonych na terenie Gminy www.komisja.gaszowice.pl
 
elektrik faturası ödeme | fatura ödeme | Nurettin Nebati | Nureddin nebati | su faturası ödeme | porno | mobil porno | tedaş elektrik faturası ödeme | dogalgaz faturasi ödeme | gediz elektrik faturasi odeme | backlink Buy | Böcek İlaclama | wordpress tema indir | Yangın Merdiveni |
© 2006 Gaszowice.pl - Strona Gminy Gaszowice
Powered by Joomla! PL