FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Start
Złóż zeznanie podatkowe przez internet. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
29.01.2015.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku uprzejmie informuje o możliwości składania w formie elektronicznej formularzy (interaktywnych) zeznań podatkowych w zakresie: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2014 rok bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Mogą Państwo to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Was miejsca, jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu.
Zmieniony ( 29.01.2015. )
Czytaj całość
 
Sesja Rady Gminy - Styczeń 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
22.01.2015.

OG-BR.0002.1.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.01.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej
Czytaj całość
 
Zawiadomienie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
20.01.2015.
W związku z ralizacją projektu pn. "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" informuję Mieszkańców o terenowych pracach geodezyjnych (pomiarach) związanych z tworzeniem cyfrowej mapy zasadniczej. Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmiotowe prace będą wykonywane w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2015 roku.

Osoby wykonujące czynności pomiarowe będą posiadały przy sobie kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, które okażą na żądanie właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością. Zgłoszenie to jest dokumentem upoważniającym wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.).

Zwracam uwagę, że osoby wykonujące czynności pomiarowe nie są upoważnione do wykonywania pomiarów wewnątrz budynków.

 
Z poważaniem
Starosta Damian Mrowiec
Czytaj całość
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
19.01.2015.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GASZOWICE
Z DNIA 15 STYCZNIA 2015R.
W sprawie: ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019 na terenie Gminy Gaszowice

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ) oraz § 14 ust. 1 i 2 statutów sołectw podaje się do publicznej wiadomości informację o:

I. Przeprowadzeniu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice w terminach:

1. 26 stycznia 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Łuków Śl.  – Dom Sportu (OSP)
2. 27 stycznia 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Czernica – Ośrodek Kultury Zameczek
3. 2 lutego 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Gaszowice – Ośrodek Kultury i Sportu
4. 3 lutego 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Szczerbice – Remiza OSP
5. 4 lutego 2015r. o godz. 18.00 w sołectwie Piece – Świetlica

II. Przewodniczącym wszystkich zebrań wiejskich będzie Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice Marek Masarczyk
III. Porządek zebrań:
1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku
2. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej za lata 2011-2015
3. Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej na lata 2015-2019
- wyjaśnienie trybu głosowania
- wybór komisji skrutacyjnej do wyboru sołtysa i rady sołeckiej
- zgłaszanie kandydatów na sołtysa
- wybory tajne
- ogłoszenie wyników
- zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej
- wybory tajne
- ogłoszenie wyników
4. Wystąpienie Wójta.
6. Zakończenie zebrania.   
 
Wójt Gminy Gaszowice
Paweł Bugdol
Czytaj całość
 
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
19.01.2015.
W dniach od 07.01.2015 r. do 16.01.2015 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty następujących uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice;
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 866

Informacja


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.

Poniżej przedstawiamy plan imprez na miesiąc luty :

01.02 Przegląd kolędowy – OK Czernica
02-07.02 Taneczne półkolonie – OK Czernica
22.02 Rodzinny Turniej tenisa stołowego – Gimnazjum Piece
24.02 Spotkanie seniorów - OK Czernica
26.02 Slajdowisko zdjęć ks. Jana Kapołki - OK Czernica
28.02 Rozgrywki sekcji skata o Puchar Wójta Gminy  – OKiS Gaszowice

Zachęcamy również do skorzystania z oferty wypoczynku zimowego organizowanego przez poszczególne szkoły (wszystkie zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć:   
- Ośrodka Kultury Zameczek www.zameczekczernica.pl   
- Stowarzyszenia Sumina w ramach świetlic prowadzonych na terenie Gminy www.komisja.gaszowice.pl
 
© 2006 Gaszowice.pl - Strona Gminy Gaszowice
Powered by Joomla! PL