Archiwum aktualności: luty 2022

2022-02-21
W dniach od 16.02.2022 r. do 19.02.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2022 roku". W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2022-02-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 16.02.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2022 roku"
więcej >
2022-02-14
W dniach od 8.02.2022 r. do 11.02.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwag...
więcej >
2022-02-08
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 8.02.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
więcej >