Archiwum aktualności: luty 2021

2021-02-22
Treść - "W dniach od 16.02.2021 r. do 18.02.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji ele...
więcej >
2021-02-18
W dniach od  12.02.2021 r. do 16.02.2021 Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie "Przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice"  
więcej >
2021-02-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 16.02.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
więcej >
2021-02-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.02.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice
więcej >