Archiwum aktualności: marzec 2020

2020-03-24
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 18.03.2020 r. do 20.03.2020 prowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. We wskazanym okresie nie wpłyn...
więcej >
2020-03-18
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 18.03.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Konsultacje prowadzone są w dniach od 18...
więcej >
2020-03-17
W dniach od 12.03.2020 r. do 16.03.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. We wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia d...
więcej >
2020-03-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.03.2020 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego...
więcej >