Archiwum aktualności: listopad 2020

2020-11-16
W dniach od 12.11.2020 r. do 14.11.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujące projekty uchwał
więcej >
2020-11-13
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.11.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sz...
więcej >
2020-11-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje , że z dniem 12 listopada 2020 r.rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:1. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2021,2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021,3. w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice ora...
więcej >