Archiwum aktualności: wrzesień 2018

2018-09-18
W dniach od 13.09.2018 r. do 17.09.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił                             do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2018-09-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.09.2018 r. rozpoczynają się konsultacje                     projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Gaszowice. Konsultacje prowadzone są w dniach od 13.09.2018 r. do 17.09.2018 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały ureg...
więcej >