Archiwum aktualności: czerwiec 2018

2018-06-22
W dniach od 18.06.2018r. do 21.06.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynę...
więcej >
2018-06-19
W dniach od 12.06.2018 r. do 15.06.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujące projekty uchwał: 1) projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Gaszowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 2) pro...
więcej >
2018-06-19
  Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 18.06.2018r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie: 1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym Konsultacje prowadzone są w dniach...
więcej >
2018-06-11
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie: 1)  ustalenia dla terenu gminy Gaszowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączni...
więcej >
2018-06-11
W dniach od 4.06.2018 r. do 8.06.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. W wyżej wskazanym okresie...
więcej >
2018-06-05
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 4.06.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Tryb, termin zgłaszania wsze...
więcej >