Archiwum aktualności: listopad 2017

2017-11-21
W dniach od 14.11.2017 r. do 17.11.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.W wyżej wskazanym ok...
więcej >
2017-11-17
W dniach od 10.11.2017 r. do 15.11.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawion...
więcej >
2017-11-17
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.11.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...
więcej >
2017-11-14
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 14.11.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Tryb, termin zgłaszania...
więcej >
2017-11-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.11.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został ur...
więcej >
2017-11-10
W dniach od 06.11.2017 r. do 09.11.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie: a) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018, b) wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018, c) określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz...
więcej >
2017-11-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6 listopada 2017 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:1. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018,2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,3. w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posia...
więcej >