Archiwum aktualności: marzec 2016

2016-03-25
W dniach od 21.03.2016 r. do 24.03.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar...
więcej >
2016-03-22
W dniach od 16.03.2016 r. do 21.03.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące niepubliczne przedszkola, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.W...
więcej >
2016-03-21
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i...
więcej >
2016-03-16
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące niepubliczne przedszkola, nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.Konsultacje prowadzone są...
więcej >