Archiwum aktualności: grudzień 2016

2016-12-19
Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2017” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów. Wszystkie...
więcej >