Archiwum aktualności: styczeń 2016

2016-01-27
W dniach od 20.01.2016 r. do 25.01.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar...
więcej >
2016-01-20
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i...
więcej >