Archiwum aktualności: październik 2015

2015-10-22
Podstawa prawna:art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Gaszowice na lata 2015 – 2022 zostały ogłoszone w dniu 14 września i trwały do 21 października 2015 roku. Zaproszenie do udziału w...
więcej >
2015-10-16
Wójt Gminy Gaszowice zawiadamia, że w dniach od 12-15.10.2015r. do konsultacji został przedstawiony projekt rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2016.Dokument określa ogólne zasady współdziałania pomiędzy samorządem oraz trzecim se...
więcej >
2015-10-09
Wójt Gminy Gaszowice zawiadamia, że w dniach od 12-15.10.2015 r. do konsultacji zostanie przedstawiony projekt rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2016.Program zawiera ogólne zasady współdziałania pomiędzy samorządem oraz trzecim se...
więcej >