Z końcem czerwca dzieciaki z naszej Gminy zakończyły udział w projekcie realizowanym przez GUKS LIDER. Przedsięwzięcie obejmowało cykl zajęć w zakresie nauki pływania dla grupy 90 uczniów z klas I-III , w tym 45 osób ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, oraz 45 osób  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach.
Zajęcia  odbywały się na krytej pływalni  przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku, i były prowadzone w sześciu grupach wiekowych, a poziom zajęć był dostosowany do umiejętności i predyspozycji uczestników projektu.
Środki na ten cel przekazało Ministerstwo  Sportu i Turystyki w kwocie 15.300 zł.
Łączna wartość całego projektu, zamknęła się w kwotą 26.100 zł., z czego 15.300 zł. pochodziło ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2.500 zł ze środków budżetu Gminy Gaszowice, a  8.300 zł  z funduszy własnych Klubu Sportowego.
Cały projekt był nastawiony na doskonalenie nauki pływania i stanowił kontynuację projektu rozpoczętego w ubiegłym roku.

 

1  2  3  4  

5  6  7  8

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni