Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej zostały zamieszczone dwie oferty :

- Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "LIDER" ,
- Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - U'RWIS

dotyczące realizacji zadań w trybie "małego grantu".

Pliki do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni