Sekretariat Wójta

Monika Blazel
tel. +48 32 4327140
fax. +48 32 4327166
 

Kancelaria

Edyta Fojcik
tel. +48 32 4327157
fax. +48 32 4327141

Stanowisko ds. kadr

Magdalena Kokot
tel. +48 32 4327148

Stanowisko ds. obsługi rady

Anna Zimny
tel. +48 32 4327150

Stanowisko ds. pożytku publicznego

Karolina Hajzyk
tel. +48 32 4327161

Referat ogólnoorganizacyjny:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Izabela Smagoń-Kłosek
tel. +48 32 4327147

Informatyk

Stanisław Hanzel
tel. +48 32 4327164

Stanowisko ds. archiwum

Izabela Mrozek
tel. +48 32 4327165

Referat budżetu i finansów:

Księgowość

Maria Bywalec
Małgorzata Brzezinka
Wioleta Żuchowicz
Beata Jordan
tel. +48 32 4327154

Wymiar podatków


Monika Adamczyk
Magdalena Zielonka
tel. +48 32 4327152

Księgowość podatkowa i opłaty lokalne

Sabina Koleczko
Anna Zimoń
Marta Zawioła
tel. +48 32 4327153

Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych:

Szymon Gomola
Ireneusz Wojtek
Bartłomiej Rygiel
tel. +48 32 4327155
tel. +48 32 4327158

Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy,

Karina Stępień
Przemysław Ruczyński
Monika Bednarek
Sylwia Wojaczek
tel. +48 32 4327144
tel. +48 32 4306247

Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych

Tomasz Łysik
tel. +48 32 4327151

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych

Bogusław Łata
tel. +48 32 4327151

Stanowisko ds. OC, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych oraz OSP

Zbigniew Ciałoń
tel. +48 32 4327167

Urząd Stanu Cywilnego

Halina Bobrzyk
Anna Grzybek
tel. +48 32 4327146
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni