Drukuj

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wspólnie z Gminą Gaszowice, Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą Lubomia, Gminą Mszana, Gminą Pietrowice Wielkie, Miastem Pszów, Miastem Racibórz, Miastem Rybnik, Miastem Rydułtowy, Miastem Wodzisław Śląski oraz Miastem Żory planują złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalację kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 10 kW do 25 kW, lub instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i od 17 kW do 25 kW, bądź instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodatkowo na instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Termin trwania konsultacji społecznych:

Od 21 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

Kto może zgłaszać uwagi do projektu Regulaminu?

Mieszkańcy gmin zaangażowanych w realizację projektu:

 1. Gminy Gaszowice.
 2. Gminy Godów.
 3. Gminy Gorzyce.
 4. Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 5. Gminy Lubomia.
 6. Gminy Mszana.
 7. Gminy Pietrowice Wielkie.
 8. Miasta Pszów.
 9. Miasta Racibórz.
 10. Miasta Rybnik.
 11. Miasta Rydułtowy.
 12. Miasta Wodzisław Śląski.
 13. Miasta Żory.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu poprzez:

Załączniki:

 1. Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią”.Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią”.
 2. Formularz zgłaszania uwag.
 3. Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
 4. Załącznik 2 Zakres przedsiwzęwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzenia
 5. Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
 6. Załącznik 4 protokół_odbioru
 7. Załącznik 5_karta_audytu energetycznego
 8. Załącznik 6_Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 9. Załacznik 7 Formularz zapytania ofertowego
 10. Załącznik 8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu
 11. Załącznik 9_Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji w ramach projektu
 12. Załącznik 10 wzór_umowy_powierzenia_grantu