Drukuj

Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, od 20 lutego do końca 2020 roku, Gmina Gaszowice objęta została I poziomem ostrzegania wynikającego z Planu Działań Krótkoterminowego Programu Ochrony Powietrza.

Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2020.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

Główną przyczyną wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas występowania niekorzystych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemniej warstwie atmosfery.

_____________________________________________________________________

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim

Śląski Monitoring Powietrza

Jakość powietrza i informowanie

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

System Prognoz Jakości Powietrza

Czystsze Powietrze

Portal Województwa Śląskiego dotyczący jakości powietrza