W dniach od 05.06.2020 r. do 09.06.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.19.130.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni