Drukuj

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach (ul.Rydułtowska 7). Mieszkańcy gminy, objęci systemem zbiórki odpadów komunalnych, mogą dostarczyć do PSZOK-u odpady "problemowe", takie jak: baterie, farby, kleje, kwasy, rozpuszczalniki, lampy, leki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.

PSZOK czynny jest w godzinach 7.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku.

Dostarczający odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.

Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie gminy Gaszowice.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady: