Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach informuje, że od dnia 01 września 2016 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.


Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice.


Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach (budynek Szkoły Podstawowej w Gaszowicach)  oraz w sekretariatach szkół.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi zaświadczeniami składa się do 15 września br. szkolnego w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach (budynek Szkoły Podstawowej w Gaszowicach)


Miesięczna  wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
Wszystkie informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43 05 584.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni