Wójt Gminy Gaszowice przypomina, że 31 października 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów i studentów zgodnie  z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy Gaszowice.

Ujednolicony tekst regulaminu - pobierz.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni