Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gaszowice.

Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł netto. (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – sierpień 2018r.)

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy w Gaszowicach p.22

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się do 15 września 2018r.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni