W roku szkolnym 2015/2016 w sumie 84 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gaszowice realizowało profilaktykę zdrowotną w trakcie wyjazdu śródrocznego. W tym 18 uczniów przebywało w miejscowości Jastrzębia Góra w terminie od 01.06.2016 r. - 15.06.2016 r., 46 uczniów w mejscowości Darłówek w terminie od 31.05.2016 r. - 15.06.2016 r. oraz 20 uczniów w miejscowości Ustka w terminie od 01.06.2016 r. - 14.06.2016 r.

Wyjazd na "zieloną szkołę" został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość projektu 104 898,00 zł

W tym środku WFOŚiGW 17730,00 zł

 

 wfosigw

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni