Na prośbę firmy Remondis, wprowadzono drobne korekty do harmonogramów wywozu odpadów na II półrocze 2019.

O szczególną uwagę prosimy mieszkańców Łukowa Śląskiego, mieszkańców budynków z Utrudnionych dojazdów oraz przedsiębiorców z dwukrotnym wywozem odpadów niesegregowanych.

Korekty dotyczą:

- harmonogramu dla miejscowości Łuków Śląski w zakresie zmiany dat odbioru popiołu,

- harmonogramu dla Utrudnionych dojazdów w zakresie zmiany dat odbioru odpadów segregowanych,

- harmonogramów dla działalności gospodarczej w zakresie zmiany dat odbioru odpadów niesegregownych.

Odbiory zostały przesunięte o 1 dzień.

Harmonogramy zamieszczone w czerwcowym wydaniu Informatora Gminnego nie zawierają zmian o których mowa powyżej. W wydaniu lipcowym zostaną umieszczone poprawione harmonogramy.

 

Zmiany zostały już wprowadzone do aplikacji ecoharmonogram.

Pobranie harmonogramów możliwe jest z ze strony internetowej:

http://plugin.ecoharmonogram.pl/show/?community=gaszowice#/community/2/schedules

 

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Jednolite wzory będą obwiązywać w każdej gminie.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik jeżeli jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji - robi to na dotychczasowych wzorach formularzy.

Poniżej znajdują się odnośniki do nowych wzorów formularzy.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - - DANE O P RZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

INFORMACJA O LASACH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PRZE DMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

INFORMACJA O GRUNTACH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - - DANE O PRZE DMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Studia Jezyk czeski plakat 2018

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni