Archiwum aktualności: styczeń 2023

2023-01-31
Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanym badaniu ankietowym Uczenie się osób dorosłych w terminie 1 lutego – 31 marca br. prowadzonym w formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców województwa śląskiego. Badanie prowadzone jest co 6 lat. Głównym celem badania jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w...
więcej >
2023-01-30
Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”.
więcej >
2023-01-26
więcej >
2023-01-19
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
więcej >
2023-01-18
ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuje na dzień 26.01.2023 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.Porządek...
więcej >
2023-01-12
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.
więcej >
2023-01-12
Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach zaprasza na ciekawe zajęcia i wycieczki. Szczegóły na plakacie. 
więcej >
2023-01-10
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Wójta Gminy Gaszowice, zwołuje na dzień 12.01.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydu...
więcej >
2023-01-03
Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2023 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
więcej >